Reference

 • Gymnázium Otrokovice - Rekonstrukce šaten (r. 2023 - 2024)
 • Teplárna Zlín s.r.o. - Protihluková stěna (r. 2022 - 2023)
 • Complex Project, s.r.o. - Elektrodový kotel Malenovice (areál TAJMAC-ZPS) (r. 2021 - 2022)
 • UNICARS CZ s.r.o. - Autosalon Peugeot Citroen, Zlín - Malenovice (r. 2019 - 2020)
 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o., - Rekonstrukce horkovodu, Tyršovo nábřeží, Zlín (r. 2017 - 2018)
 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o., - Rekonstrukce horkovodu DN 350, Fügnerovo nábřeží, Zlín (r. 2017)
 • Prodejna Würth, spol. s r.o., Zlín - Malenovice (r. 2017)
 • Společenství vlastníků domu - Revitalizace bytového domu Husova 575, Kvasice (r. 2017)
 • Teplárna Otrokovice a.s. - Rozšíření distribuční sítě CZT Otrokovice, U Letiště, 1. etapa (r. 2017)
 • Teplárna Otrokovice a.s. - Rozšíření distribuční sítě CZT prům. zóna Napajedla (r. 2016)
 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o., - Rekonstrukce horkovodu Tyršovo a Fügnerovo nábřeží, Zlín (r. 2016)
 • Vipax a.s., Výrobní hala s admin. budovou, prům. zóna Lukov (r. 2016-2017)
 • Obec Tečovice - Přístavba družiny ZŠ Tečovice (r. 2015 - 2016)
 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - Rekonstrukce horkovodu tř. T. Bati, zámek Zlín (r. 2015)
 • IMOS Brno, a.s. - Přípojka a areálové rozvody vody a vodovod pro Admin. distribuční centrum PPL, Zlín - Malenovice (r. 2015)
 • Statutární město Zlín - Oprava točny MHD Hony, Zlín, ul. Středová (r. 2015)
 • TENZA, a.s. - Rozšíření distribuční sítě horkovodu Zlín - Malenovice (Trní) (r. 2015)
 • Statutární město Zlín - Statické zabezpečení opěrné zdi B, ul. Březnická, Zlín (r. 2015)
 • Statutární město Zlín - Úprava parkovací a manipulační plochy v ul. Březnická, Zlín (r. 2015)
 • AIP spol. s r.o. - Okružní křižovatka na silnici III/43829 Zlín - Malenovice (r. 2015)
 • Obec Tečovice - Revitalizace náměstí (r. 2014)
 • Teplárna Otrokovice a.s. - Rozšíření distribuční sítě CZT Malenovice - sever (r. 2015)
 • Statutární město Zlín - Oprava chodníků Zlín - Louky, Prštné, Malenovice (r. 2012 - 2014)
 • Elkov a.s. - Prodejní sklad s administrativní budovou, Zlín - Malenovice
 • Autosalon Nissan, Zlín - Malenovice (r. 2013)
 • Alpiq Generation CZ - rekonstrukce a opravy poruch tepelných kanálů ve Zlíně, ...
 • Ferdus Chropyně - skladové haly v Chropyni
 • Kraftszer Kft. - základy sila fluidního kotle - Teplárna Zlín
 • Obek Servis a.s.: výstavba autosalonu Ford, Zlín - Louky
 • Metrostav a.s.: Univerzitní centrum ve Zlíně - příprava staveniště (přeložka tepelného kanálu, oplocení,...)
 • Obec Kostelany: místní komunikace se ZD; zasíťování pozemků + vybudování komunikace na pozemcích pro výstavbu RD
 • Moravské teplárny, a.s Zlín: přeložka parovodu nám. TGM, horkovod na Jižních svazích, ve Zlíně- Loukách, pro Interspar, kompresorovna, sklad hutního materiálu, výměníková stanice, rekonstrukce tep. kanálů, rekonstrukce kotelny a bourací práce, celoroční opravy havárií parovodního potrubí ve Zlíně, přípojka tepla pro prodejny LIDL ve Zlíně, rekonstrukce budovy B 57/2 – remíza lokomotiv
 • Český Telecom: rekonstrukce B traktu v Sadové ul.ve Zlíně, kabelovod v Bartošově ul., úpravy prodejny Teleset, rekonstrukce sociálního zařízení
 • Zlínská dopravní, a.s.: výměníková stanice a oprava ÚT, rekonstrukce provozní budovy, centrální úložiště nafty, diagnostická stanice a olejové hospodářství
 • Rudolf Vodička ELVO: skladový areál v Malenovicích, nadstavba provozní budovy v Brně
 • Samohýl Auto, a.s.: oprava, přístavba a nadstavba prodejny fy Volkswagen ve Zlíně- Loukách I. a II. etapa, zateplení fasády prodejny Samohýl Motor, a.s. ve Zlíně - Loukách
 • LIVEX v.o.s. : výrobní budova šicích dílen ve Zlíně - Malenovicích
 • Unicars CZ s.r.o.: rekonstrukce a dostavba autoservisu Mitsubishi ve Zlíně - Malenovicích
 • Centroprojekt a.s.: výstavba administrativní budovy + parkovacích ploch a obslužných komunikací ze zámkové dlažby výrobního závodu Hirschmann Czech s.r.o. ve Vsetíně - Bobrkách
 • Vondřejc, spol. s r.o.: výstavba výrobní haly na výrobu plast. oken + inženýrské sítě + parkovací a obslužné plochy ze zámkové dlažby v Holešově – Všetulích
 • ZPS Elektromontáže a.s.: CENTRO II, Zlín – Malenovice – zemní práce, pokládky kabelů, venkovní osvětlení, veřejné osvětlení, přeložky kabelů, tel. přípojka,…
 • Truck Service Zlín a.s.: oprava podlah a montážních jam v servisní hale

O nás

CENTRING spol. s r.o. je společnost založená koncem roku 1991. Firma provádí veškeré stavební práce, včetně všech činností souvisejících s realizací staveb. Společnost je vlastněna jedním majitelem, který je rovněž ředitelem a jednatelem.
JoomShaper