Fotovoltaická elektrárna

Společnost CENTRING spol. s r.o. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna CENTRING spol. s r.o. - umístění Malenovice u Zlína, reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003139, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

 

Text na uvodu

CENTRING spol. s r.o.

je společnost založená koncem roku 1991. Firma provádí veškeré stavební práce se zaměřením na inženýrské a průmyslové stavby. V menší míře se zabýváme občanskými stavbami a výstavbou RD. V letech 1994-98 byla její činnost z velké části zaměřena na realizaci pokládky místních telefonních sítí. V této době provedla formou na klíč, tzn. od projektu přes vyřízení územního rozhodnutí až po předání stavby odběrateli včetně předání dokumentace skutečného provedení stavby více než 230 km pokládky telefonní sítě ve Zlíně a okolních obcích, ve všech případech jako přímý dodavatel stavby. K liniovým stavbám se řadí rovněž plynofikace obcí Veselá, Březová, Jasenná, Otrokovice, Francova Lhota, Valašská Senice. Stavební realizace v historii firmy zahrnují průmyslové, občanské a bytové stavby a s tím související inženýrské sítě. Firma je v potřebné míře zastoupena všemi stavebními profesemi jak pro hrubou stavební výrobu, tak i příslušnými řemesly pro kompletace a dokončování staveb. Od roku 2001 sídlí společnost ve vlastním areálu s administrativní budovou a stavebním dvorem s dílnami a sklady. V současné době tvoří většinu prováděných prací inženýrské a průmyslové stavby, pro které je firma vybavena náležitým strojovým i vozovým parkem. 

Hlavní činnosti:

  • kompletní realizace staveb (inženýrských, pozemních)
  • zemní práce 
  • bourací práce
  • pronájem nemovitostí

O nás

CENTRING spol. s r.o. je společnost založená koncem roku 1991. Firma provádí veškeré stavební práce, včetně všech činností souvisejících s realizací staveb. Společnost je vlastněna jedním majitelem, který je rovněž ředitelem a jednatelem.
JoomShaper